هماهنگ کننده فروش


کارفرما:

MTeam Land

نوع همکاری:

تمام وقت

جنسیت:

خانم

حداقل سابقه کار:

حداقل ۲ سال

حداقل مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

رشته های مرتبط