مدیر فضای کار اشتراکی


مدیر فضای کار استارتاپی باید بتواند مسائل و مشکلات مختلف در فضای کار اشتراکی را مدیریت کند و در راستای حل آنها راهکارهای مناسب پیشنهاد دهد که برای این منظور می بایست تعامل نزدیک با تیم ها نیز داشته باشد.

مسلط به مفاهیم حوزه کارآفرینی و ادبیات استارتاپی
مسلط به فعالیت شتابدهنده ها، فضاهای کار اشتراکی
توانایی در فرایند جذب تیم ها و استقرار آنها
آشنایی با اصول و قوانین اداری و قراردادی
برگزاری و مدیریت جلسات و دورهمی ها
توانایی در بهبود فرآیند‌های داخلی و فضای کار اشتراکی
طراحی و برگزاری ایونت‌ها و مراسم های استارتاپی
همکاری با دیگر اعضای تیم به منظور تسهیل در حل مسائل جاری موجود
دیدگاه سیستمی و مبتنی بر حل مسئله
توانایی عملیاتی بالا برای پیاده سازی و اجرای برنامه ها و راهکارهای مختلف
تعامل با افراد و پیگیری فعالیت‌های امور جاری تیم‌ها
سابقه حضور در اکوسیستم کارآفرینی و شناخت کسب و کار فضای کار اشتراکی و کار تیمی
داشتن روحیه کار تیمی
سابقه کار در شتابدهنده ها، فضاهای کار اشتراکی و صندوق های سرمایه گذاری مزیت حساب میشود.
داشتن تحصیلات مرتبط با رشته های مدیریت، کارآفرینی، صنایع یا MBA مزیت محسوب میشود

کارفرما:

شرکت سیوان

نوع همکاری:

تمام وقت

جنسیت:

خانم

حداقل سابقه کار:

حداقل مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی: