مدیر داخلی


  • آشنا با قوانین اداری و دفتری
  • کمک به مدیریت در فعالیت ها و امور اداری و کاری
  • توانا در ارائه گزارش های منظم به مدیریت
  • دارای توانایی رسیدگی به شرایط حساس و بحرانی
  • کار تیمی خوب و مهارت های ارتباطی قوی
  • توانا در آماده سازی و نظارت بر گردش نامه و مکاتبات با مدیران و مدیران ارشد
  • توان در جمع آوری استاد، گزارش ها
  • توانا در انجام فرآیند استخدام و مصاحبه
  • دارای روابط عمومی بالا
  • آشنایی با شبکه های اجتماعی

کارفرما:

MTeam Land

نوع همکاری:

تمام وقت

جنسیت:

خانم

حداقل سابقه کار:

3 تا 5 سال

حداقل مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

رشته های مرتبط