سرپرست فروش


کارفرما:

MTeam Land

نوع همکاری:

تمام وقت

جنسیت:

فرقی نمی کند

حداقل سابقه کار:

بیش از ۳ سال

حداقل مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

رشته های مرتبط