دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ
مهر 1398

دیجیتال مارکتینگ چیست؟ اجازه بدهید با یک تعریف خیلی ساده شروع کنیم! دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال یعنی مجموعه فعالیت‌هایی که …

اطلاعات بیشتر
دوره آموزشی زعفران (قسمت اول)
مهر 1398

SDK زعفران اولین SDK بومی ماست که یک محصول دانش بنیان می باشد. نام آن برگرفته از نام گیاه زعفران است که گیاهی بسیار […]

اطلاعات بیشتر