مطالب مربوط به: دوره ها

تأثیر محیط کار اشتراکی بر هویت حرفه‌ای کارمندان

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸


آیا کارمندان دورکاری که در فضای کار اشتراکی فعالیت می‌کنند، بیش از آنکه به سازمان اصلی خود وابسته باشند، هویت شغلی خود را با […]

دوره Jounior زعفران۲

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷


دوره Jounior زعفران۲ دوره Jounior زعفران۲ دوره Jounior زعفران۲ دوره Jounior زعفران۲

دوره آکادمی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷


مرکز کارآفرینی استخدام و آموزش نیروی انسانی MTeam اولین مرکز آموزش های تجربی با شیوه های نوین به صورت عملی و زیر نظر منتورهای […]

مدیریت منابع انسانی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷


فرایند کار کردن با افراد، به‌طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارت‌های جدید، […]